Сатя Ео’Тхан


ru.gradmasterreikiacademy.com - Sathya Eo'Than

Просветен Учител, член на древното общество Пазители на Знанията, Наследник на Микао Усуи чрез Сатя Наньокари.

Грандмастер-Учител Рейки. Пазител на Традициите на Първородната Система Рейки „Усуи Рейки Фам Рей“.

Създател на Грандмастер Рейки Академия в Америка, Европа и Русия.

Създател на Рейки-Йога.

Създател на Терапия на Миналите Животи (Преодоляване на Трагичната Карма)

Този уникален Учител, който за разлика от многочислените „гуру“ не обяснява на своите семинари с фалшив ентусиазъм няколко примитивни истини, а със своя жив пример обучава хората само в реални практически техники – как да бъдат млади, здрави, активни и да живеят щастливо в нашия реален цивилизован свят, тук и сега.

Сатя Ео’Тхан не събира тълпи от хора, защото по негово мнение под качествено обучение се разбира индивидуалната работа с всеки ученик, отчитайки уникалните качества на всеки.

Сатя притежава уникална лечебна енергия и общува със своите ученици на нивото на техния „истински Аз“. Него по право го наричат „Учителят на ХХI век“.

Сатя учи своите ученици да МИСЛЯТ, а не да следват чужди алгоритми, той създава МАСТЕРИ, способни да творят, а не щампова чираци.