Рейки


За да станеш истински Мастер, е необходимо не само да усвоиш техниките за работа с енергията Рейки, но и дълбоко да приемеш традициите, философията, да знаеш историята и своето родословно дърво, да уважаваш своите духовни Учители, да обичаш живота във всичките му проявления, да усетиш своето предназначение в този свят, да бъдеш толерантен с хората, които имат противоположно мнение от твоето и твоята практика.

Сатя Ео’Тхан

РЕЙКИ 1
(пълна двуканална първородна система Фам Рей)

 • същността на енергията Рейки, нейният произход и способите за предаването й;
 • историята на Рейки, основателите на Учението и същността на Кръста на Трите Пътя;
 • същността на инициацията и безопасността на системата за работа с енергията;
 • последователността на степените на майсторство;
 • принципите за работа на енергията и ползата от нея;
 • Седемте Велики Принципи на Рейки;
 • основните съществуващи системи Рейки и различията между тях, а също и преимуществото на Академията;
 • триплановото устройство на Света, умение за обяснение на разпространените заблуди;
 • чакралната система на човека, същността на чакрите, аурата, енергийните канали и биополе;
 • най-важните медитативни техники, използвани в Рейки;
 • как правилно да организираме работата с пациентите си;
 • как да обясняваме предразсъдъците, свързани със същността на енергията и мисъл-формите;
 • символа Еола и неговото използване;
 • техника за Пробуждане на Кундалини;
 • техника за Пранично Дишане;
 • техниката на астрално виждане, способността да се вижда аури;
 • техники за самолечение, лечение на други хора и на животни;
 • техники и принципи на работа в група. 

Цена за участие в семинара: 100 евро или 195 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

 

Обичай себе си. Обичай своите близки. Обичай целия проявен Свят. В него няма сила, по-висша от Любовта. Имайки силата на любовта, ти имаш Божественото в себе си. И тогава ти си способен да се докоснеш до Божественото у другите.

Сатья Ео’Тхан

РЕЙКИ 2
(пълна двуканална първородна система Фам Рей)

 • принципы Второй Степени Рейки;
 • принципы воздействия на расстоянии;
 • ошибки мастеров при лечении на расстоянии;
 • открытые символы Второй Степени (Чо Ку Рей, Сей Хе Ки, Хон Ша Зен Шо Нен) и их использование;
 • тайный символ Второй Степени (Ла Рей) и его использование;
 • усиленные техники самолечения;
 • усиленные техники лечения пациентов;
 • лечение на расстоянии (3 основные техники): техника фантома, техника Вуду, техника колена;
 • лечение по Интернет (через Скайп);
 • работа с ситуациями: техника тетради, техника коробки;
 • техники Пранического Дыхания и дыхания с Чо Ку Рей;
 • техника развития Астрального Зрения.

Цена за участие в семинара: 150 евро или 292 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

Време, което дава на Мастера невероятни Възможности и Отговорност, …и загубва Времето

Сатя Наньокари

РЕЙКИ МАСТЕР 3
(пълна двуканална първородна система Фам Рей)

 • принципите на Трета Степен Рейки;
 • отворените символи на Трета Степен (Дай Коо Мио и Раку) и тяхното използване;
 • тайният символ на Трета Степен (Ун Цеф) и неговото използване;
 • техника за Майсторско самолечение;
 • техника за Майсторско лечение;
 • техника за Майсторско лечение на разстояние;
 • техника за въздействие върху големи групи хора;
 • техника за активиране и хармонизиране на Сахасрара;
 • техника за Енергийна Хирургия;
 • техника за създаване на Рейки Артефакти.

Цена за участие в семинара: 200 евро или 390 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

 

РЕЙКИ МАСТЕР 4-5
(пълна двуканална първородна система Фам Рей)

 • принципи на Четвърта Степен Рейки;
 • тайният символ ОРТ НАХАТ и неговото използване;
 • лечебни практики за Муладхара (сексуални проблеми);
 • лечебни практики за Анахата (болести на сърцето и белите дробове).
 • принципи на Пета Степен Рейки;
 • тайният символ ГЕД УР и неговото използване;
 • лечебни практики за Свадхистана (болести на жлъчностните пътища, черния дроб и дебелото черво);
 • лечебни практики за Вишудха (болести на гърлото);
 • практика за ораторско майсторство.

Цена за участие в семинара: 200 евро или 390 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

 

РЕЙКИ МАСТЕР 6-7
(пълна двуканална първородна система Фам Рей)

 • принципи на Шеста Степен Рейки;
 • тайният символ ТАЛ ДОН и неговото използване;
 • лечебни практики за Манипура (болести на стомаха, панкреаса, далака, нарушения на енергийния обмен на организма);
 • лечебни практики за Аджна (дисфункция на съзнанието и поведението);
 • развитие на астралното зрение.
 • принципи на Седма Степен Рейки;
 • тайният символ ГИЗА ФАМ и неговото използване;
 • лечебни практики за Сахасрара (болести на нервната система);
 • развитие на телепатични способности;
 • премахване на телесни блокажи;
 • директно лекуване „чакрално клониране”.

Цена за участие в семинара: 200 евро или 390 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

 

РЕЙКИ ГРАНДМАСТЕР 8

 • Астрална Трансформация: формиране на 4 нови високочестотни астрални органа с енергийната и ментална помощ на Учителя;
 • техника за телепатична връзка;
 • техника за предаване и обмен на високочестотна вибрация (директно и дистанционно);
 • отваряне на нови енергийни канали на ръцете, съответстващи на високочестотната вибрация;
 • техника за лечебно вибрационно въздействие;
 • специална техника за ментално клетъчно програмиране, за оздравяване на физическото тяло (чрез 4-те астрални органа, всеки, от които отговаря за определени органи и системи на физическото тяло);
 • Ментални Самооздоровителни Настройки;
 • уникалното лечебно изкуство на тибетските Жреци-Пазители (комплексно телепатично, вибрационно и ментално въздействие);
 • лечебен, тибетски вибрационен масаж;
 • поставяне и решаване на индивидуални цели, с помощта на клетъчния разум;
 • Принципи на Осма Грандмастерска степен Рейки;
 • тайният символ ТАРИ и неговото използване;
 • основи на генетиката. Генно инженерство;
 • блокиране на негативни генетични програми.

САМО НА ЖИВО СЪС САТЯ ЕО’ТХАН

 

РЕЙКИ ГРАНДМАСТЕР 9

 • сложни групови енергийни практики;
 • техника за създаване на изкуствено място на силата и управляем енергиен телепортер;
 • техника за телепатичен контрол в хаотичното динамично състояние;
 • техника за работа с 4-те енергийни купола;
 • техники за работа с 4-те стихии и работа с жива и нежива материя;
 • техники за управление на емоциите чрез 4-те астрални органа;
 • специални техники за личностно усъвършенстване (Его, бизнес, мнима смърт, любов, сън, тегло, сексуалност);
 • Принципи на Девета Грандмастерска степен Рейки;
 • тайният символ РОТА и неговото използване;
 • програми за самоунищожение на организма;
 • блокиране на програми за самоунищожение.

САМО НА ЖИВО СЪС САТЯ ЕО’ТХАН