Отваряне на Чакрите


ru.gradmasterreikiacademy.com - Открытие Чакр

Отваряне на Чакрите е уникален тибетски семинар с инициация на всяка чакра, позволяващ да се достигне максималната възможност за развитие на вашата чакрална система. Усъвършенстването на астралната ни енергийна система води до подобряване на физическото и психо-емоционално състояние на човека и сериозно изменя качеството му на живот.

Болшинството хора използват възможностите на чакрите си само до около 4-5%, но всеки без изключение може да развие чакрите си, това не е самоцел, свързана само с чакрите. Това е уникален спомагателен механизъм за различни сфери на вашия живот.

От една страна развитието на чакралната система позволява съществено подобряване на здравето. От друга-подобрява нашето психо-емационално състояние.

Не трябва да забравяме, че развитието на чакралната система е пряко свързана със способностите и възможностите на човека. Можем дори да ги наречем „свръхспособности“.

Хората практикуващи йога, медитация, дихателни практики, различни видове източни гимнастики, бързо могат да оценят влиянието, което оказва върху техните способности, добре развитата чакрална система.

Представете си, че обикновеният човек увеличи своите енергийни възможности от 3 до 20 пъти – това рязко ще ускори неговото личностно и духовно развитие.

Методите, които се използват по време на семинара, са комплекс медитативни упражнения и седем последователни инициации на всяка чакра.

Цена за участие в семинара: 150 евро или 292 лева
(за записване и плащане натиснете тук)