Ментална Енергия и Ментална Сила


ru.gradmasterreikiacademy.com - Ментальная Энергия и Ментальная Сила

Какво е Ментална Енергия и Ментална Сила?

Школата за Ментална Енергия е Висшата школа при подготовката на Мастери в Древния Тибет. В нейната основа лежи овладяването на Менталната Сила, даваща възможност активно да сътворяваме своя живот по собствена Воля.

При обикновения човек Менталната Сила е много слаба, нефокусирана и противоречива. В процеса на овладяване на Менталната Енергия, хората стават много по-успешни във всички области на живота и техните желания се осъществяват много по-бързо, леко и в много по-пълна степен.

Какви са стъпките за постигане на Ментална Сила?

1. Повишаване нивото на енергийните вибрации на своето физическо тяло (система на хранене, сексуална хармония, дихателни практики, медитации, гимнастика);

2. Установяване на връзка с Менталната Енергия вътре в себе си и в обкръжаващия ни свят, способност за привличане и концентрация на Ментална Сила;

3. Способност за излъчване на Ментална Енергия от себе си в обкръжаващия ни свят, способност за прилагане на Ментална Сила върху външни обекти;

4. Създаване на активни мисъл-форми и настройка на своето Ментално поле за автоматичен прием на интуитивните откровения, способност за реализиране на своите желания с помощта на Менталната Сила;

5. Въздействие със своята Ментална Сила на Менталното Поле на други същества с цел повишаване на енергийното им ниво, предотвратяване на всяка манипулация между хората;

6. Достигане на Истинска Неутралност, независимост от всяка ситуация, от всеки резултат, пълна победа над Егото.

МЕНТАЛНА ЕНЕРГИЯ 1-2

– повишаване нивото на енергийната вибрация на своето физическо тяло;
– система на хранене, понятие за жива и мъртва енергии;
– очистване на организма от нисковибрационни, мъртви структури;
– правилно взаимодействие с бактериите и вирусите;
– увеличаване продължителността на живота, оздравяване на физическото тяло;
– понятие за сексуална енергия в аспект на клетъчната памет;
– клетъчно отблъскване на партньора;
– принципи за изграждане на сексуални и семейни отношения;
– дихателни практики;
– медитации;
– тибетска енергийна гимнастика;
– установяване на връзка с Менталната Енергия вътре в себе си и в обкръжаващия Свят;
– привличане и концентрация на Менталната Сила;
– излъчване на Ментална Енергия от себе си към обкръжаващия Свят;
– прилагане на Ментална Сила на външни обекти;

Цена за участие в семинара: 150 евро или 292 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

Абонамент за участие в семинари 1-4: 447 евро или 869 лева
(за записване и плащане отидете в страница Контакти)

МЕНТАЛНА ЕНЕРГИЯ 3

– създаване на активни мисъл-форми;
– настройка на своето Ментално поле за автоматичен прием на интуитивни откровения;
– способност за реализиране на своите желания с помощта на Менталната Сила.

Цена за участие в семинара: 180 евро или 351 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

МЕНТАЛНА ЕНЕРГИЯ 4

– въздействие със своята Ментална Сила на Менталното Поле на други същества с цел повишаване на енергийното им ниво;
– предотвратяване на всяка манипулация между хората.

Цена за участие в семинара: 180 евро или 351 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

МЕНТАЛНА ЕНЕРГИЯ МАСТЕР 5

– достигане на истинска неутралност;
– достигане на независимост от всяка ситуация, от всеки резултат;
– пълна победа над Егото.

Цена 400 евро , 250евро или 490лв.