Космогония


ru.gradmasterreikiacademy.com - Космогония

Космогонията е Кодекс от Закони, по които е била създадена, съществува и се развива нашата Вселена. Когато човек изгражда живота си в съответствие със Законите на Космогонията, той е успешен във всичките си начинания, обкръжен е от хармония, любов и красота. Ако той съзнателно или несъзнателно действа против тези Закони, резултатите ще бъдат абсолютно противоположни-неуспешност, хаос, конфликти със себе си и с обкръжаващия го свят.

Всеки от нас има своя собствена ценностна система, която напълно определя живота ни, нашето поведение, нашето отношение към каквото и да е. Периодично тази ценностна система е подложена на сериозни изпитания, които могат да предизвикат духовна криза, ако ценностната система е била построена на грешни, илюзорни категории. Понякога ние притежаваме грешна ценностна система, но я защитаваме с всички сили, игнорирайки всичко, което ѝ противоречи. По този начин сами се лишаваме от възможността да се развиваме и да бъдем щастливи.

За да изградим Истинна ценностна система, е необходимо да положим в нейната основа Универсални Закони, действащи независимо от външните фактори. Именно с такива Закони оперира Космогонията. Поставяйки ги в основите на вашата ценностна система, вие си гарантирате пълноценен живот в този проявен свят.

Ние се намираме в Кръговрата на Живота заради индивидуалната еволюция на своите астрални тела. Разбира се, физическите тела също са важни за нас, но времето им на съществуване е толкова кратко, че няма смисъл да говорим за еволюция. Раждането във физически тела ни е необходимо като инструмент за осъществяване на главната цел.

Еволюцията на астралното тяло се осъществява в резултат на конфликта на нашето ментално тяло истинския ни Аз, имащо божествена природа, и нашето астрално Его, неразделно съществуващи във всяка Индивидуалност от момента на Сътворението на Света. В резултат на този конфликт ние придобиваме жизнен опит, който осъществява духовна трансформация на астралното тяло. В резултат на духовната трансформация Егото намалява, също и неговите частни прояви: обида, злоба, агресия, неприязън, страхове, ненавист, комплекси и т.н. В нашата човешка култура този процес може да се определи с понятието „изчистване на Душата“.

Своевременно трябва да се каже и за обратния процес – процесът на инволюцията. При инволюцията протича духовна деградация, съпроводена със засилване на Егото и всички отрицателни качества. И отново в човешката култура има понятие „върви против Бог“, което точно определя инволюционното направление на развитие.

Изборът на направление за развитие зависи изключително от самата Индивидуалност, в съответствие с Универсалния Закон за Свободната Воля. Всичко в нашия живот зависи от това, към какво искрено се стремим: към хармоничния божествен истински Аз, или към хаотичното инволюционно Его.

Важно е да разберем, че Инволюцията е необходима противоположност на Еволюцията. Иначе щеше да е невъзможна самата Идея за развитието, както е невъзможно да се разбере същността на Светлината без да се разбере същността на Тъмнината, или разбирането ролята на Живота без осъзнаването ролята на Смъртта.

Всяка Индивидуалност периодично се движи ту към Еволюция, ту към Инволюция. В това се състои Божествената Идея на Сътворения Живот, която се реализира чрез Кръговрата на Живота на всеки Еволюционен Комплекс.

Космогонията е по-скоро научна, отколкото религиозна доктрина, но именно тя е основа за всички религии, някога съществували и съществуващи сега на нашата Планета. Практическата страна на тази Доктрина е учението за менталното поле и менталната енергия, които позволяват да се извърши преход на абсолютно ново ниво на личностна еволюция и открива пред всеки от нас нови възможности.

Пълното обучение продължава 2-3 години:

20 последователни семинари и инициации.

Цена за участие в 1 семинар: 99 евро или 189 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

Цена за участие в 5 семинара: 449 евро или 869 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

Цена за участие в 10 семинара: 849 евро или 1649 лева
(за записване и плащане натиснете тук)

Цена за участие в 20 семинара: 1499 евро или 2899 лева
(за записване и плащане натиснете тук)