Какво е Рейки?


10-дневна Безплатна Програма Мастерско Обучение по Рейки


Може ли човек да се съмнява в съществуването на Божественото?                  

Ние винаги поставяме под съмнение това съществуване. Просто за едни съществуването на Божественото е абсолютно доказано, и тези хора вярват, че са се докоснали до Него. А другите са толкова далеч от Божественото, че не вярват в Неговото съществуване. И ако човек никога не се е докоснал до Божественото, той е справедливо убеден, че за него То не съществува.

Сатя Ео’Тхан

ru.gradmasterreikiacademy.com - Что такое Рейки?

Съгласно древните тибетски легенди, Рейки е метод за лечение с помощта на Универсална Космическа Енергия на Астрала, която се предава от Мастера, посредством полагане на ръце. Предаването на енергията Рейки на хората през вашето тяло не можем да създаде никакви проблеми нито на вас, нито на вашите пациенти.

Универсалната Космическа Енергия на Астрала може да бъде линейна (Фам Рей), достъпна за всички още от първия ден на обучението, или турбулентна (Та Рей), с която Мастерът работи на високите нива. Мастерът не създава енергията сам, а се явява нейн посредник – посредник между Първоизточника и пациента, нуждаещ се от помощ.

Рейки е проста и ефективна система за лечение. Тя е абсолютно безопасна и приложима към всички, без изключение: деца, старци, бременни, животни, растения. Енергията Рейки прониква във всяка клетка на тялото и в резултат от нейната работа, тялото се изпълва с жизнена енергия, която дава изцеление.

Човешкото докосване дава топлина, любов, нежност, изцеление. Всяко живо същество се нуждае от това ежедневно. Когато хората изпитват болка, те инстинктивно слагат ръцете си на мястото на болката. След кратко болката утихва. Това просто действие лежи в основата на всички техники за лечение чрез докосване. А постигането на мастерство при работа с енергията Рейки позволява достигане на бързи, ефективни и стабилни резултати.

Съмнението е прекрасно и необходимо качество за духовно развития човек. При отсъствието на съмнение човек престава да мисли и разсъждава и става лесен за манипулиране от други хора.

Никога не вярвайте на никому на 100%, даже на мен. Когато ви говоря Истината, тя е Истина само за мен, основава се на моите знания и на моя жизнен опит. Но не е длъжна да стане непроменена Истина за вас.

Вие трябва да се съмнявате, да проверявате, да правите грешки, за да получите свой собствен жизнен опит. И само след това можете да я приемете за себе си напълно или частично, или въобще да я отхвърлите. И това ще бъде раждането на вашата Истина.

Сатя Ео’Тхан

ru.gradmasterreikiacademy.com - РЕЙКИ

Сега в света съществуват повече от 30 различни системи Рейки, които имат свои отличителни особености, но всички те произхождат от една древна изначална школа Фам Рей, източниците на която се намират в Тибет и по-късно били за първи път формирани от Микао Усуи в учебна система.

Към класическите знания на древната тибетска система Фам Рей, получени от неговия Учител Сатя Танави, Микао Усуи добавил практики от източната медицина. През 1909 г. той разработил система, позволяваща връзка с енергията Фам Рей без дългогодишни упражнения и сложни практики, която нарекъл Усуи Рейки.

Но интересен е факта, че сега за „традиционна система Рейки“, която се практикува от повече от 90% от рейкистите в света, се счита не истинската оригинална изначална система на Микао Усуи, а нейното орязано производно, изкуствено създадено от самия Микао Усуи, заради изискванията на японските власти в началото на ХХ век.

Сега съвременното Рейки общество може да изучава оригиналната първородна система на Микао Усуи в пълния ѝ обем.

Микао Усуи създава две Рейки общества „Усуи Рейки Фам Рей“ в Непал (1912 г.) и „Усуи Рейки Рьохо Гаккай“ в Япония (през 1922 г.).

След смъртта на Учителя тези две общества се развиват абсолютно независимо и в съвършенно различни направления. Ако старшето общество съхранява изначалната систама Фам Рей на Микао Усуи в истинския ѝ вид, то младшето общество било принудено да приеме ефективната, но опростена система (без втория, възходящ канал на енергия, без всички тайни символи, без най-силните лечебни практики и т.н.) При това била променена не само самата система, а и историята на създаването ѝ.

Двете общества били достатъчно затворени и за Рейки, американците чули съвършено случайно, благодарение на разкола в японското общество през 1933 г., когато един от лидерите Туджиро Хаяши напуснал ръководеното от президента Дзудзабуро Усида общество и основал свое „Усуи Шики Рейки Рьохо“ и започнал да обучава жени и „не-японци“, нарушавайки основните правила на „Усуи Рейки Рьохо Гаккай“. Една от ученичките на Хаяши била Хавайо Таката, която по-късно разпрастранила системата Рейки Шики Рьохо в Северна Америка.

Таката нищо не знаела за оригиналната система Фам Рей, но с времето започнала да подозира, че получената от нея система Шики Рьохо е непълна и противоречива. Тя 32 години (от 1938 до 1970 г.) доработвала системата и я изменила почти напълно. Не случайно самата Хавайо Таката изисквала от учениците си да наричат системата не „Шики Рьохо“, а „Таката Рейки“.

От една старана Хавайо Таката популяризирала Шики Рьохо в Америка и Европа. В Европа, нейната система се счита за „традиционна“ и повече от 90% от съвременните рейкисти са обучавани именно по тази система. От друга страна, Таката породила значителни разногласия, относно истинността на историята и традициите на Рейки.

Старшето общество останало затворено дълго време. Оригиналната система Фам Рей попаднала в Америка и Европа благодарение на Учителите на Грандмастер Рейки Академия, които започнали активно да провеждат обучения по системата в последното десетилетие.

Защо някои „традиционни“ учители по Рейки и до сега отричат съществуването на истинската изначална система?

Причината е изключително и само в тяхната психология и естествените им Его-реакции. Някои учители за 10-15 години практика смятат себе си за „велики“ и „избрани“, познаващи системата Рейки напълно. Тези, които искат да усвоят истинската система, се налага да изучават някои части отново. И разбира се, не всеки може да се пребори с Егото си.

Да разбере колосалната разлика в ефективността на първородната (Фам Рей) и традиционната (Шики Рьохо) системи може само този, който усвои и двете, и това е свободен избор за всеки от нас…

Пълната система Рейки (Фам Рей) включва три етапа на обучение:

Път на Ученика (1-3 степен) – след завършването, на който ученикът става Мастер (Рейки Мастер 3). По време на обучението бъдещият Мастер изучана принципите на Рейки от първа до трета степен, специалните символи, принципите за работа с енергията, принципите за лечение на пациенти и самолечение, техники за лечение на животни и растения, техники за пробуждане на Кундалини, Праническо Дишане, усвоява групова терапия, активизиране на каналите, Астрална Хирургия, основите на вибрационната терапия, кристалотерапията и нравствените принципи на Мастера Рейки.

Пътят на Ученика е създаден от Микао Усуи през 1909 г.

Път на Мастера (4-7 степен) – при завършването му, Мастерът достига нивото Рейки Мастер 7. По време на обучението Мастерът изучава принципите на четирите мастерски степени на Рейки, специални символи, лечебни практики на Чакрална Трансформация, чакрално клониране и други специфични умения, съответстващи на тези високи нива.

Пътят на Мастера е създаден от Сатя Наньокари през 1953 г.

Път на Грандмастера (8-9 степен) – по време на обучението Мастера става Грандмастер. В процеса на обучението Път на Грандмастера, Мастерът Рейки трябва да получи допълнително обучение по специална програма, при която той преминава през Астрална Трансформация, усвоява принципите на телепатията, изгражда навици за работа с клетъчния разум, със стихийните енергии, с живата и нежива материя, изучава тибетска вибрационна терапия и други важни умения. По времена на обучението Път на Грандмастера се изучават принципите на двете най-високи степени в Рейки, специални символи, техники за блокиране на генетични програми и блокиране програмата за самоунищожение на организма.

Пътят на Грандмастера е създаден от Сатя Ео’Тхан в 2006 г.

Съществуват и три учителски степени, в които могат да бъдат инициирани особени Мастери, способни да станат Учители по Рейки и да предават знанията на други хора.